Програма на събитието

Принтирай

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Н А   П Р О Г Р А М А

20-22 ноември 2019 г., гр. Велико Търново

Очакваме потвърждение от страна на посочените в програмата институции и организации

 

ПЪРВИ ДЕН – 20 ноември (сряда)

13.00-14.00   Регистрация на участниците.  

14.00-14.30   ОТКРИВАНЕ НА СРЕЩАТА

 • Приветствие от представител на общината – домакин Велико Търново
 • Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ
 • Представяне на дейността на община Велико Търново в сферата на социалните услуги  

14.30-15.30   ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ:

Общински политики, практики и партньорства за предоставяне на интегрирани услуги:

 • политики и практики за подкрепа на децата
 • политики и практики за подкрепа на уязвимите групи, хората с увреждания и възрастните хора
 • политики и практики по заетостта

15.30-16.00   Кафе пауза

16.00-18.00   Организирано посещение на социални и здравни обекти: представяне на добри практики от общината домакин – Велико Търново

Направление 1: Център за обществена подкрепа за деца и семейства; Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания и техните семейства; Общностен център за деца и родители "Царевград" (трите услуги се помещават в една сграда)

Направление 2: Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания; Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (двете услуги се помещават в един имот)

19.00   Вечеря

ВТОРИ ДЕН – 21 ноември (четвъртък)

09.00-10.30   ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

 • Приложение на Закона за социалните услуги (ЗСУ) от 1 януари 2020 г.: предварителни резултати от работата по изготвяне на подзаконовата уредба по ЗСУ;
 • Ангажименти на общините по ЗСУ от 1 януари 2020 г. 

С участието на експерти от дирекция „Социално включване“, МТСП

10.30-11.00   Обща снимка на участниците. Кафе пауза

11.00-12.30   ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

 • Механизмът за лична помощ: първи резултати, проблеми, мерки за подобряване на междуинституционалното сътрудничество
 • Администриране и предоставяне на услуги в домашна среда на деца и лица от уязвими групи

С участието на г-н Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика, експерти от дирекции "Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи", „Социално включване“ и „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“, МТСП, представители на Агенция за социално подпомагане и Национален осигурителен институт

12.30-14.00   Обяд.

14.00-15.30   ПЛЕНАРНА СЕСИЯ:

 • Общинските социални и здравни услуги в Бюджет`2020
 • Инструменти за държавна подкрепа осигуряващи прехода към новата система на социални услуги

С участието на представители на: ПК по труда, социалната и демографската политика и ПК по здравеопазване, 44-то Народно събрание; г-н Бисер Петков, министър на труда и социалната политика; Силвия Георгиева, изпълнителен директор на МТСП; представители на Министерство на здравеопазването и на дирекция „Финанси на общините“, Министерство на финансите

15.30-16.00   Кафе пауза

16.00-17.30   ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ:

 • Текущи въпроси по изпълнението на проектите от настоящия програмен период
 • Визия за програмен период 2021-2027. ЕСФ +.

С участието на г-жа Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика и експерти от главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“; представители на: УО на ОПРР и ОП за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

20.00   Вечеря

ТРЕТИ ДЕН – 22 ноември (петък)

09.30-11.30   ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ:

 • Нормативни промени в системата на здравеопазването.
 • Бъдеще на интегрираните здравно-социални услуги.

С участието на общински експерти и представители на Министерство на здравеопазването 

Начало Гости и говорители
Регистрация Възможности за партньорство
Партньори на събитието
Календар на събитията

ноември 2019

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
  Национална среща на евроекспертите от общините - ден 1/3
 • 14
  Национална среща на евроекспертите от общините - ден 2/3
 • 15
  Национална среща на евроекспертите от общините - ден 3/3
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
  Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините - ден 1/2
 • 21
  Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините - ден 2/2
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
  Актуални промени в нормативната уредба за държавната служба - ден 1/2
 • 29
  Актуални промени в нормативната уредба за държавната служба - ден 2/2
 • 30
 • 1