Национална среща на експертите по
социални дейности и здравеопазване от общините

За събитието

Втората национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините ще се проведе от 24 до 26 октомври 2018 г. в партньорство с община Банско, която се кандидатира и бе избрана за домакин на форума.

Целта на събитието е да бъде платформа за професионално обсъждане и формулиране на решения за подобряване работата на социалните и здравните експерти от общините и за провеждането на конструктивни дискусии между представителите на местната и централната власти за подобряване на взаимодействието при предоставянето социални и здравни услуги.

За участие в Срещата каним:

 • експертите, началниците на отдели и директорите на дирекции „Социални дейности“ и „Здравеопазване“ в общините;
 • заместник-кметове, отговарящи за хуманитарни дейности;
 • председателите и членовете на комисии в общинските съвети, ангажирани с провеждането на политики в тези важни за населението дейности;
 • при желание, в Събитието могат да се включат и доставчиците на социални услуги в общините

Покани са изпратени до ПК по труда, социалната и демографската политика в 44-то Народно събрание, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерство на здравеопазването, Агенцията за социално подпомагане, УО на ОПРЧР и ОПРР, ОП за храните и неправителствени организации.

Участниците в Срещата, ще могат по избор да се включат в едно от четирите направления за представяне на добри практики от общината-домакин Банско:

 • Дневен център за деца с увреждания и Дневен център за пълнолетни лица с интелектуални затруднения – седмична грижа;
 • Дневен център за стари хора – гр. Добринище;
 • Защитени жилища за пълнолетни лица с умерена степен на интелектуални затруднения – гр. Банско;
 • Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменции – с. Места.

Регистрацията за участие в срещата е само он-лайн, с краен срок – 18 октомври 2018 г. (четвъртък)

Програма
Регистрация Възможности за партньорство
Календар на събитията

октомври 2018

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
  Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините - ден 1/3
 • 25
  Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините - ден 2/3
 • 26
  Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините - ден 3/3
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4