Национална среща на експертите по
социални дейности и здравеопазване от общините

За събитието

Община Пловдив - домакин на юбилейната Пета Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините

На 26 и 27 юли 2022 г. за пета година Сдружението и неговото търговско дружество НСОРБ-Актив организират Националната среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините. Форумът ще се проведе с подкрепата и съдействието на община Пловдив.

Срещата има за цел да подкрепи общините в усилията им да предоставят качествени социални и здравни услуги, като насърчи споделянето на добри практики и диалога с централната власт. И тази година планираме по време на форума да бъдат представени полезни идеи и възможности за подобряване качеството на предоставяните услуги, по-доброто им финансово обезпечаване и дискутирането на актуални въпроси и казуси по прилагането на нормативната уредба. 

За участие в Срещата каним:

 • експертите, началниците на отдели и директорите на дирекции „Социални дейности“ и „Здравеопазване“ в общините;
 • заместник-кметове, отговарящи за хуманитарни дейности;
 • председателите и членовете на комисии в общинските съвети, ангажирани с провеждането на политики в тези важни за населението дейности;
 • при желание, в Събитието също могат да се включат и доставчиците на социални услуги в общините.

 

Покани за участие ще бъдат изпратени и до представители на МТСП, МФ, АСП, АКСУ, МЗ и УО на програмите, които осигуряват европейско финансиране за развитието на тази важна за общините сфера.

Община Пловдив, като домакин, ще представи своя опит в социалната сфера с организирано посещение на социални обекти.

 

Р Е Г И С Т Р А Ц И Я

Програма
Регистрация Възможности за партньорство
Календар на събитията

юли 2022

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
  Национална среща на общинските предприятия и търговски дружества - ден 1/2
 • 13
  Национална среща на общинските предприятия и търговски дружества - ден 2/2
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
  Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините - ден 1/2
 • 27
  Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините - ден 2/2
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31